കേരള ബ്ലാസ്റ്റെഴ്സിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഈ വീഡിയോ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ബിജിപാൽ സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോളത്തെ താരം.

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Get Widget